Telekomunikačné metalické siete

Telekomunikačné metalické siete

Metalické telekomunikačné siete sú neoddeliteľnou súčasťou dátovej infraštruktúry. Svoje využitie dnes nájdu predovšetkým na prístupovej úrovni, kde často nadväzujú na výkonné optické siete. Okrem samotného kladenia káblov a inštalácie sieťových prvkov vykonávame i zameriavanie porúch a servisné opravy.

Naše riešenia už využili spoločnosti T-Mobile Czech Republic a.s., KLFREE.net, ČD-Telematika a.s., SUBTERRA a.s., Deutsche Glasfaser, O2 Czech Republic a.s. a ďalšie.

Prehľad našich aktivít v oblasti metalických sietí:

  • Kladenie metalických slaboprúdových káblov do zemných trás
  • Zaťahovanie káblov do káblovodov, tvárnicových trás, prípadne inštalácia do podzemných kolektorov
  • Vnútorné inštalácie v objektoch
  • Montáže teplom zmršťovacích spojok vrátane montáže mechanických spojok na vnútornú i vonkajšiu inštaláciu
  • Ukončenie káblov v káblovniach, účastníckych rozvádzačoch podľa potreby zákazníka
  • Záverečné merania, vypracovanie meracích protokolov a prípadne revíznych správ
  • Dokumentácia skutočného vyhotovenia
  • Zameriavanie porúch, servisné opravy
  • Vyťažovanie nefunkčných káblov z káblovodov, prípadne tvárnicových trás

Telekomunikačné metalické siete
Telekomunikačné metalické siete
Telekomunikačné metalické siete
Telekomunikačné metalické siete
Telekomunikačné metalické siete
Telekomunikačné metalické siete
Telekomunikačné metalické siete
Telekomunikačné metalické siete