Kanalizácie

Kanalizácie

V rámci našich stavebných činností sme nemohli zanedbať jeden zo základných prvkov mestskej infraštruktúry – kanalizáciu. Ide konkrétne o vybudovanie potrubia pre gravitačnú i tlakovú kanalizáciu, výstavbu prečerpávacích zásobníkov a čistiarní odpadových vôd. Okrem stavebných prác zaisťujeme i spracovanie projektovej dokumentácie.

Naši zákazníci sú najčastejšie obce a mestá, ale i súkromné subjekty – developeri a stavebné firmy.

Ponuka služieb pri výstavbe kanalizačných sietí:

  • Spracovanie projektovej dokumentácie
  • Výstavba gravitačnej i tlakovej kanalizácie
  • Vybudovanie prečerpávacích zásobníkov
  • Stavba čistiarní odpadových vôd

Kanalizácie
Kanalizácie