Lokálne dopravné stavby

Lokálne dopravné stavby

Miestne komunikácie, chodníky, parkové cesty, cyklistické chodníky, priepusty sú najčastejšími typmi lokálnych dopravných stavieb, ktoré budujeme. Naše činnosti zahŕňajú okrem samotnej výstavby aj prípravu projektu a konečnú povrchovú úpravu – obvykle zámková dlažba alebo asfalt.

Medzi našich klientov patrí Správa verejného majetku mesta Plzne, úrady mestských obvodov, obce, stavebné firmy a developeri.

V súvislosti s budovaním lokálnych dopravných stavieb zaisťujeme:

  • Spracovanie projektu
  • Vybudovanie malých dopravných stavieb
  • Povrchovú úpravu komunikácií
  • Typy stavieb: chodníky, parkové cesty, cyklistické chodníky, priepusty a iné objekty v rámci dopravných stavieb

Cyklotrasa