Telekomunikační optické sítě

Telekomunikační optické sítě

Optické sítě tvoří základ elektronické komunikace a dnes jejich prostřednictvím probíhá naprostá většina internetových přenosů dat. Budování těchto sítí vyžaduje značné zásahy do pozemních komunikací a pozemků soukromých osob. Proto realizujeme kompletní řešení výstavby optických sítí na klíč. Zajistíme nejen samotnou pokládku kabeláže, ale také zemní práce, finální úpravy povrchů a v neposlední řadě i vytvoření smluv o zřízení věcných břemen.

Naše řešení již využily společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., KLFREE.net, ČD-Telematika a.s., SUBTERRA a.s., Deutsche Glasfaser, O2 Czech Republic a.s.

Přehled našich aktivit v oblasti optických sítí:

 • Poradenská činnost, návrhy kompletních řešení na klíč
 • Dodávky materiálu pro všechny typy slaboproudých sítí
 • Projekční činnost – projekty slaboproudých instalací pro vnější i vnitřní trasy pro optické a metalické sítě, vše včetně zajištění územních rozhodnutí nebo územních souhlasů případně i stavebních povolení
 • Projekty dopravních opatření s projednáním s Policií ČR, postavení dopravního značení v rámci realizace zemních prací
 • Vytyčování inženýrských sítí
 • Inženýrská činnost – kompletní zajištění veřejnoprávního projednání s vlastníky nebo správci nemovitostí a orgány státní správy, které je nutné pro realizace zemních tras
 • Zemní práce pro pokládky veškerých inženýrských sítí
 • Definitivní úpravy povrchů – úpravy ze živičných směsí, dlažby a úpravy nezpevněných ploch
 • Pokládka a zatažení metalických kabelů včetně jejich montáže a všech typů závěrečných měření, vypracování měřících protokolů a revizních zpráv
 • Pokládka, zatahování, kalibrace a zkouška tlakotěsnosti HDPE trubek pro optické kabely
 • Zafukování a montáž optických sítí, všechny typy měření včetně měření chromatické a polarizační vidová disperze, vypracování měřících protokolů a vyhodnocení
 • Geodetické práce – zaměřování a vytyčování tras kabelů, hranic pozemků, vyhotovení geometrických plánů pro zápisy věcných břemen (služebnosti)
 • Uzavírání smluv o zřízení věcných břemen (služebnosti) včetně zajištění jejich vkladu do katastru nemovitostí rovněž i právního poradenství v této oblasti
 • Zajištění vydání kolaudačních souhlasů na realizovaných zakázkách
 • Servis optických kabelů se zajištěním 7 dní x 24 hodin, HOT LINE
 • Speciální technologie:
  • microtrenching – zafrézování optického kabelu nebo mikrotrubiček pro záfuk mikrokabelů do asfaltových a betonových ploch (chodníky, silnice, parkoviště),
  • microtrenching – vyfrézování rýhy ve zpevněných plochách, betonu nebo skále o šíři 16 cm a maximální hloubce 60 cm

Telekomunikační optické sítě
Telekomunikační optické sítě
Telekomunikační optické sítě
Telekomunikační optické sítě
Telekomunikační optické sítě
Telekomunikační optické sítě
Telekomunikační optické sítě
Telekomunikační optické sítě

Kompletní optické sítě