Stavebnictví

/68-zemni_prace

Zemní práce

Naše portfolio služeb v oblasti stavebnictví otevírají zemní práce – terénní úpravy, nakládka a odvoz zeminy, přípravné práce pro stavby apod. Práce provádíme pomocí pásových nebo kolových bagrů do 16 tun a nákladních automobilů s nosností do 15 tun.

Více informací

/69-vodovody

Vodovody

Nedílnou součástí inženýrských sítí jsou vodovody zásobující domácnosti i podniky pitnou vodou. Jejich budování či rekonstrukce vyžaduje rozsáhle výkopové práce a výstavbu dalších zařízení, jako jsou vodojemy nebo úpravy vody. Proto nabízíme kompletní realizaci vodovodních sítí začínajících u zdrojů pitné vody a končících vodovodními přípojkami.

Více informací

/70-kanalizace

Kanalizace

V rámci našich stavebních činností jsme neopomněli ani jeden ze základních prvků městské infrastruktury – kanalizaci. Jedná se konkrétně vybudování potrubí pro gravitační i tlakovou kanalizaci, výstavbu přečerpávacích jímek a čistíren odpadních vod. Kromě stavebních prací zajišťujeme i zpracování projektové dokumentace.

Více informací

/71-lokalni_dopravni_stavby

Lokální dopravní stavby

Místní komunikace, chodníky, parkové cesty, cyklostezky, propustky jsou nejčastější typy lokálních dopravních staveb, které budujeme. Naše činnosti zahrnují mimo samotné výstavby i přípravu projektu a konečnou povrchovou úpravu – obvykle zámková dlažba nebo asfalt.

Více informací

/72-upravy_povrchu

Úpravy povrchů

Stavbu či rekonstrukci silnic, chodníků, cyklostezek či jiných pozemních komunikací zakončuje kvalitní povrchová úprava. Nabízíme optimální typ povrchu pro každý typ komunikace – od jednoduchého pískového až po odolný asfaltový.

Více informací