Doprava & Bezpečnost

/73-kamerove_systemy

Kamerové systémy

Přispívají především k bezpečnosti občanů a umožňují kontinuální sledování a vyhodnocování dopravní situace. Pomáhají rovněž při práci bezpečnostních a záchranných složek. Dohledová centra slouží složkám Policie ČR a městských policií k efektivnímu sledování výstupů z kamer, archivování záznamů a jejich exportu.

Více informací

/74-bezpecnost_na_stadionech

Bezpečnost na stadionech

Monitorovací systém Panomera slouží pro sledování rozsáhlejších ploch z jednoho místa. Multifokální jednotky se 4 až 17 moduly poskytují velmi vysoké rozlišení až 68 megapixelů. Výsledný obraz je tak dostatečně detailní i pro identifikaci jednotlivých osob na tribunách stadionů nebo velkých parkovištích.

Více informací

/76-parkovaci_automaty

Parkovací automaty

Instalujeme nové parkovací automaty, které nabízejí motoristům pokročilejší služby a vyšší komfort. Zařízení, která se nově objevují v Plzni, nabízejí možnost platby nejen mincemi, ale i bankovkami a Plzeňskou kartou (čipová karta pro cestující MHD).

Více informací

/77-viso

VISO

Varovný informační systém obyvatel neboli VISO je kombinace bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel pomáhá prostřednictvím hlasových zpráv předcházet újmám na zdraví osob a omezovat materiální škody na majetku. Systém využijí zejména obce a města, ale uplatnění najde i v chemických a potravinářských podnicích.

Více informací