Energetika

/65-elektro

Elektro

Prostřednictvím naší divize Elektro realizujeme dodávky a montáže kompletních kabelových souborů pro sítě vysokého a nízkého napětí, stejně tak jako dodávky a kompletaci rozvaděčů a spínacích skříní pro tyto sítě. Jsme rovněž rámcovým dodavatelem firmy ČEZ pro výstavbu a opravy sítí VN, NN, VO. Pro stejnou společnost zajišťujeme zastoupení prostřednictvím našich kanceláří v Rokycanech, Kralovicích a Mariánských Lázních.

Více informací

/66-plyn

Plyn

O oblasti plynárenství poskytujeme široké portfolio služeb od zpracování projektové dokumentace až po výstavbu či překládku plynového potrubí. Našim klíčovým zákazníkem je společnost RWE, dále spolupracujeme s městy, obcemi a stavebními firmami.

Více informací

/67-teplarenstvi

Teplárenství

Teplárenství patří k jednomu z klíčových oborů energetiky u nás. Proto v této oblasti nabízíme úplnou řadu služeb začínající vypracováním projektové dokumentace a končící závěrečnými úpravami komunikací po výkopových pracích. Podstatnou část činností tvoří práce na horkovodním potrubí a na souvisejících stavbách.

Více informací